Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 05 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 05 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 23/05/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và rà soát bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ; (GM 23) Thành phần::
+ Từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút: Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ Sở: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ sở dự..
+ Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ: Hội nghị cấp uỷ mở rộng: Thành phần: Ban Chấp hành Đảng uỷ; Các đồng chí Bí thư Chi bộ; Trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc sở; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của sở dự hội nghị.
+ Từ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ: Thành phần: Bí Thư; Phó Bí Thư Đảng uỷ sở dự.
+ Từ 15 giờ 30 phút: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng uỷ sở : Thành phần: Ban Chấp hành Đảng uỷ Sở dự.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 24/05/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết các kỳ thi (GM 19) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 4 Sở GD - ĐT
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa (GM 19) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Nhà A Sở NNPTNT
14:00 - ..........
Hội nghị báo cáo viên tháng 5 (CV 47) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Hội trường 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 4, 25/05/2022:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán (CV 534) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng TCĐT dự.
Trụ sở ban QLDA ĐTXD tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán (CV 534) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự.
Trụ sở sở NNPTNT tỉnh
Thứ 5, 26/05/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 27/05/2022:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị thông qua dự thảo Biên bản Kiểm toán (CV 534) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Trụ sở UBND huyện Bình lục
Chiều
Thứ 7, 28/05/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 29/05/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính