Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 05 năm 2020
Thứ 2, 25/05/2020:
Sáng
Chiều15:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới (GM 89) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng 303 Trụ sở thành ủy UBND Thành phố
Thứ 3, 26/05/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị liên quan việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Thanh Hải huyện Thanh Liêm (GM 115) Đồng chí Tạo PGĐ sở và Phòng QL giá dự hội nghị
Phòng họp 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của nhóm Ngân hàng Thế giới (GM 116) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng họp 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 27/05/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 28/05/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 29/05/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 30/05/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 31/05/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính