Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 04 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 25/04/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống thiên tai (GM 149) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
08:30 - ..........
Hội nghị dự thảo Nghị định của Chính Phủ chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (GM 108) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Trụ sở Công ty Điện Lực Hà Nam
Chiều14:00 - ..........
Họp trực tuyến quy hoạch đê điều (GM 151) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 26/04/2022:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị nói chuyện chuyên đề (CV 475) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 27/04/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 28/04/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 29/04/2022:
Sáng08:00 - ..........
Tiếp xúc cử tri tại các điểm: (KH 08) Đồng chí Thư PGĐ sở đi dự ( Buổi sáng đi Kim Bảng buổi chiều đi Lý Nhân)
Hội trường UBND huyện Kim bảng và UBND huyện Lý Nhân
08:00 - ..........
Tiếp xúc cử tri tại các điểm: (KH 08) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự ( Buổi sáng đi Duy Tiên; buổi chiều đi TP Phủ Lý)
Hội trường UBND Thị xã Duy Tiên và TP Phủ Lý
08:00 - ..........
Tiếp xúc cử tri tại các điểm: (KH 08) Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự (Buổi sáng tại Bình Lục, buổi chiều tại Thanh Liêm)
Hội trường UBND huyện Bình lục và UBND huyện Thanh Liêm
Chiều
Thứ 7, 30/04/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 01/05/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính