Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 03 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 03 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 22/03/2021:
Sáng08:30 - ..........
Mời họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV 132) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Tỉnh ủy Hà NamPhòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều
Thứ 3, 23/03/2021:
Sáng08:00 - 10:00
Nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát quy hoạch hệ thống xử lý nước thải (GM 81) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
UBND tỉnhPhòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị làm việc với cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) (GM 79) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
UBND tỉnhPhòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 24/03/2021:
Sáng08:00 - 10:00
Hội nghị làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ. Thành phần: Ban Giám đốc sở; Trưởng các phòng: QLG; TCĐT; QLNS; TCDN và đồng chí Tuyết Phó phòng TCĐT dự hội nghị. (Giao các phòng: QLG, QLNS, TCĐT, TCDN chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung trong dự thảo biên bản thanh tra)
Sở Tài chínhHội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 5, 25/03/2021:
Sáng08:00 - ..........
Nghe Ban quản lý phát triển đô thị báo cáo tình hình thực hiện dự án (GM 429) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Sở KHĐTPhòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
08:00 - 10:00
Dự phiên họp Ủy ban (GM 85) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đòng chí Nga TPQLNS dự họp.
UBND tỉnhPhòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo vướng mắc liên quan dự án ngành nông nghiệp (GM 86) Đồng chí Tư và phòng TCĐT đi dự.
UBND tỉnhPhòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6, 26/03/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo thực hiện dự án đường vành đai T1 (GM 88) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
UBND tỉnhPhòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ; Thành phần: Ban Chấp hành Đảng ủy; Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ sở dự hội nghị.
Sở Tài chínhHội trường tầng 5 Sở Tài chính
15:30 - ..........
Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 (GM 41) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Trường PCVP đi dự.
UBND tỉnhPhòng họp tầng 4 HĐND tỉnh
Thứ 7, 27/03/2021:
Sáng07:45 - ..........
Nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; Thành phần : Toàn bộ Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở đi dự
Tỉnh ủy Hà NamPhòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam
07:45 - ..........
Nghiên cứu, Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (CV 138) Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở đi dự.( Thời gian 2 ngày 27, 28 /3/2021 Thứ bảy, chủ nhật)
Tỉnh ủy Hà NamNhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam
Chiều
Chủ nhật, 28/03/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính