Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 12 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 12 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 19/12/2022:
Sáng
Chiều13:30 - ..........
Dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023 (GM 522) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 Trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2022 (CV 13277và GM 525)) Ban Giám đốc sở và Trưởng các phòng: QLNS; TCHCSN; TCĐT; dự hội nghị
Trụ sở Kho bạc nhà nước tỉnh Hà nam
Thứ 3, 20/12/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị về công tác giao đất tái định cư trên địa bàn huyện Thanh Liêm (GM 526) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe sở KHĐT báo cáo Đề án xây dựng (GM 527) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
14:00 - ..........
UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng và các huyện báo cáo về công tác Quy hoạch đô thị và XD nhà ở xã hội (GM 528) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
14:30 - ..........
Hội nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án: Xây dựng Trường THPT Lê Hoàn (từ 14h30'); Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.08 (từ 15h15'); ĐTXD chợ Hòa Mạc (từ 16h00'): Đ/c Tư Phó Giám đốc và phòng TCĐT dự hội nghị
Hội trường TT tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 4, 21/12/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát (CV 632) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
08:30 - ..........
Hội nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành dự án Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang: Đ/c Tư Phó Giám đốc và phòng TCĐT dự hội nghị
Hội trường TT tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc năm 2022 (CV 636) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh uỷ
14:00 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022 (CV 633) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 22/12/2022:
Sáng07:45 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Thành phần Ban Giám đốc sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
09:30 - ..........
Hội nghị rà soát kinh phí hoàn trả đã đầu tư công trình điện đường dây 500/220kv Nho Quan - Phủ lý - Thường Tín. (GM 531) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự
Phòng 203 UBND tỉnh
Chiều14:30 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ cuối năm. Thành phần: Ban Giám đốc sở và Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 6, 23/12/2022:
Sáng08:00 - ..........
Đi kiểm tra đôn đốc một số dự án thuỷ lợi trên địa bàn huyện Bình Lục (GM 529) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng TCĐT đi dự. HOÃN HỌP
Trụ sở UBND huyện Bình lục
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch Covid - 19 (GM 530) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 7, 24/12/2022:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2022 (GM 120) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Cục Thuế tỉnh Hà nam
Chiều
Chủ nhật, 25/12/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai Đề án 06/CP (GM 534) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều


Sở Tài chính