Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 12 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 12 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 13/12/2021:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến Quyết định 468 và Nghị định 107 của Chính phủ (GM 410) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Ban Giám đốc sở nghe các phòng QLNS; TCHCSN; TCĐT báo cáo nhiệm vụ cuối năm 2021; Thành phần Ban GĐ sở; Lãnh đạo các phòng QLNS; TCHCSN; TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở Tài chính
14:00 - ..........
Hội nghị Sở KHĐT xin ý kiến các sở ngành về chủ trương đầu tư dự án (GM 2677) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
Thứ 3, 14/12/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 15/12/2021:
Sáng08:00 - ..........
HĐND huyện Bình lục tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Nhà Văn hóa Huyện Bình Lục
Chiều
Thứ 5, 16/12/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 17/12/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 18/12/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 19/12/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính