Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 11 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 11 năm 2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 16/11/2020:
Sáng08:00 - ..........
Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc ; Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 4 Ủy ban MTTQ tỉnh
Chiều
Thứ 3, 17/11/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Sở Tài chính làm việc với tổ giám sát của TTCP (CV 449) Đồng chí Tư PGĐ sở; Đồng chí Giang TPTCĐT; Đồng chí Thư TP QL Giá dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 4, 18/11/2020:
Sáng
Chiều13:30 - ..........
Hội thảo về khung đánh giá kết quả thực hiện quản lý tài chính công (GM 449) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Nga TP QLNS dự hội nghị.
Trụ sở Bộ Tài chính
Thứ 5, 19/11/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 20/11/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 21/11/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 22/11/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính