Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 03 tháng 10 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 03 tháng 10 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 16/10/2023:
Sáng08:00 - ..........
Dự phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính Phủ trực tuyến với các địa phương. ( GM 362) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.

Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 3, 17/10/2023:
Sáng08:00 - ..........
Dự hội nghị thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ mười lăm) HĐND tỉnh khoá XIX Đồng (Kế hoạch số 33/KH-KTNS) Đồng chí Tư Phó giám đốc Sở dự hội nghị
Phòng họp tầng 4 Trụ sở HĐND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Dự hội nghị thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ mười lăm) HĐND tỉnh khoá XIX Đồng (Kế hoạch số 33/KH-KTNS) Đồng chí Tư Phó giám đốc Sở dự hội nghị
Phòng họp tầng 4 Trụ sở HĐND tỉnh
Thứ 4, 18/10/2023:
Sáng08:00 - ..........
Dự hội nghị thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ mười lăm) HĐND tỉnh khoá XIX Đồng (Kế hoạch số 33/KH-KTNS) Đồng chí Tư Phó giám đốc Sở dự hội nghị
Phòng họp tầng 4 Trụ sở HĐND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 19/10/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 20/10/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 21/10/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 22/10/2023:
Sáng
Chiều

Sở Tài chính