Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 09 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 09 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 19/09/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 20/09/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương Cuộc vận động (Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 2 UBMT tổ quốc tỉnh
Thứ 4, 21/09/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (GM 383) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 22/09/2022:
Sáng07:00 - ..........
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ; Đồng chí Tuấn GĐ sở và văn phòng sở dự.
Nhà Văn hoá Trung tâm Tỉnh Hà nam
Chiều
Thứ 6, 23/09/2022:
Sáng07:30 - ..........
Mời dự hội thi Bí Thư Chi bộ giỏi (CV 238) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường H Trường Chính trị tỉnh Hà Nam
08:30 - ..........
Bộ tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô (GM 400) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở và Lãnh đạo phòng QLG; TCHCSN; QLNS dự hội nghị..
Trụ sở Kho bạc nhà nước tỉnh Hà nam
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (GM 1059) Chánh Văn phòng đi dự.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7, 24/09/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 25/09/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính