Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 03 tháng 08 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 03 tháng 08 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 14/08/2023:
Sáng09:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán Sở Xây dựng; Đồng chí Tuấn GĐ sở và đồng chí Nga TPQLNS dự hội nghị.


Trụ sở Sở Xây dựng
10:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị về công tác cán bộ; Thành phần: Ban Giám đốc sở; Ban Chấp hành Đảng uỷ; Lãnh đạo trưởng phó các đơn vị thuộc sở; Trưởng các đoàn thể của sở; Chuyên viên các phòng TCĐT và TCHCSN dự hội nghị..
Hội nghị Ban Giám đốc sở lần 2 được tổ chức sau khi hội nghị cán bộ chủ chốt kết thúc. ( Thành phần Ban Giám đốc sở và Chánh Văn phòng Sở)
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Sở KHĐT tổ chức hội nghị liên quan đến các dự án đầu tư tại Huyện Thanh Liêm (GM 1818) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở KHĐT
16:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản kiểm toán của Sở Tài chính; Thành hần: Ban Giám đốc sở; Các phòng QLNS; TCHCSN và TCDN dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 15/08/2023:
Sáng08:30 - ..........
Dự chương trình trực tuyến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GM 289) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên quan dự án xây dựng Khu đô thị tại Thành phố Phủ lý (GM 288) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 4, 16/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
Sở TNMT tổ chức hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (GM 1983) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 2 Sở TNMT tỉnh Hà Nam
Chiều
Thứ 5, 17/08/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 18/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở tài chính và các ngành báo cáo về công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (GM 291) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2022 - 2023 (GM 293) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 7, 19/08/2023:
Sáng07:30 - ..........
Khối Thi đua Tổng hợp tổ chức giao lưu Thể dục thể thao liên hoan Văn hoá văn nghệ Chào mừng Quốc khánh 2/9 ; Thời gian từ 7 giờ 30 phút Khai mạc giải thể thao bóng chuyền; bóng bàn và cầu Lông tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh cạnh sân bóng đá tỉnh.
Thời gian từ 18 giờ Bế mạc trao giải thưởng; Liên hoan văn nghệ dự bữa cơm thân mật tại Nhà hàng Tân Thuỷ cạnh Nhà Thi đấu TDTT phường Lê Hồng Phong TP Phủ Lý.
Thành Phần: Ban Giám đốc Sở; Lãnh đạo các đơn vị phòng chuyên môn thuộc sở cùng toàn thể cán bộ; công chức và người lao động của cơ quan tham dự .
Nhà Thi đấu TDTT cạnh Sân bóng đá Tỉnh Thuộc Phường Lê Hồng Phong TP Phủ LýLê
08:00 - ..........
Kỷ niệm 20 năm Thành lập Ngành TNMT Tỉnh Hà nam; Đồng chí Tuấn GĐ sở và Phòng QLG đi dự.
Hội trường tầng 6 Sở TNMT tỉnh
Chiều
Chủ nhật, 20/08/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính