Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 08 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 08 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 16/08/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 17/08/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở VHTTDL báo cáo Đề án di tích (GM 242) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 18/08/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo tiến độ GPMB Dự án sân golf Tượng Lĩnh (GM 246) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 19/08/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến thảo luận dự toán năm 2022 với Bộ Tài chính; Thành phần: Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở; Đồng chí Nga TPQLNS; Đồng chí Ngọc TPTCHCSN; Đồng chí Giang TPTCĐT dự hội nghị. Giao phòng QLNS chủ trì ; Phòng TCHCSN chuẩn bị nội dung khối HCSN; Phòng TCĐT chuẩn bị nội dung về vốn đầu tư và nợ vay.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch (GM 243) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo (GM 247) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 20/08/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến ngành Giáo dục (GM 245) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 7, 21/08/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 22/08/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính