Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 07 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 07 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 19/07/2021:
Sáng08:00 - ..........
Diễn tập phòng chống thiên tai (GM 18) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở NNPTNT
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thống nhất ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc Tổng Cty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (GM1130) Anh Thư - PGĐ dự HN
Tầng 2 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ 3, 20/07/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị thành lập văn phòng công chứng (GM 212) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:45 - ..........
Hội nghị làm việc với Thanh tra Chính phủ (GM 213) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở; Lãnh đạo Phòng QL Giá dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 21/07/2021:
Sáng07:30 - ..........
Dự phiên họp ủy ban (GM 214) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
07:30 - ..........
Thẩm tra dự thảo nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (KH 27) Đồng chí Tuấn GĐ sở, Phòng QLNS; TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 trụ sở HĐND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo rà soát các khu đô thị trên địa bàn (GM 215) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đông chí Thư PGĐ sở ; Phòng QL Giá dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 22/07/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 23/07/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Sở Văn hóa Thể thao du lịch. (GM 216) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 1 sở VHTTDL
Chiều
Thứ 7, 24/07/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 25/07/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính