Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 06 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 06 năm 2020
Thứ 2, 15/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Lễ khởi công công trình: Đình Đạo Truyền xã Đồn Xá Huyện Bình Lục (GM 31) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự
Đình Đạo Truyền, xã Đồn Xá Huyện Bình Lục
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Ban Giám đốc sở nghe phòng Quản lý giá Công sản và phòng TCHCSN báo cáo tiến độ thực hiện một số công việc cấp bách: Tham Mưu cơ chế chính sách trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh; Thành phần: Ban Giám đốc sở; Lãnh đạo phòng TCHCSN;Lãnh đạo Phòng Quản lý giá CS và Trưởng phòng TCDN; QLNS; TCĐT; Chánh Văn phòng sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 16/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo các phương án giá đất (GM 134) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng quản lý giá dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
08:30 - ..........
Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử văn hóa Hà Nam (GM 33) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường tầng 1 Sở VHTT Du lịch
Chiều14:30 - ..........
Hội nghị Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (GM 1242) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng 407 sở Tài chính
Thứ 4, 17/06/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 18/06/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 19/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị Kiểm tra khảo sát cải tạo sửa chữa Trụ sở Tỉnh đoàn (GM 1155) Phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng họp của Tỉnh Đoàn Hà Nam
Chiều
Thứ 7, 20/06/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 21/06/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính