Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 05 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 05 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 15/05/2023:
Sáng
Chiều​​Thứ 3, 16/05/2023:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị lập kế hoạch chỉnh sửa đề án bảo vệ môi trường của MTTQ tỉnh (CV 816) Đồng chí Thư PGĐ sở đi dự.
Hội trường tầng 4 UBMT Tổ quốc tỉnh
Chiều
Thứ 4, 17/05/2023:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2022 (GM 22) Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự.
UBND xã Liêm Phong Thanh Liêm
Chiều
Thứ 5, 18/05/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 19/05/2023:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch năm 2023 . Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
Trung tâm hội nghị quốc tế Khu du lịch Tam Chúc
Chiều
Thứ 7, 20/05/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 21/05/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính