Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 05 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 05 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 16/05/2022:
Sáng07:30 - ..........
HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5/2022 (GM 42) Đồng chí Tuấn GĐ sở và TPQLNS dự hội nghị
Phòng 401 Nhà A trụ sở tỉnh uỷ
09:00 - ..........
Hội nghị thảo luận lấy ý kiến chuẩn bị Kỳ họp Quốc hội (CV 37) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng họp 320 UBND tỉnh
10:00 - ..........
Dự họp ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh năm 2022 (GM 185) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030 (GM 184) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị thảo luận chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội (GM 37) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 3, 17/05/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị quyết toán các dự án (GM 730) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng 401 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 4, 18/05/2022:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN (GM 336) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng I Sở KHCN
08:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chính sách tín dụng (GM 186) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 19/05/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị sơ kết 5 năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (CV 483) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Công an tỉnh
Chiều
Thứ 6, 20/05/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo đầu tư xây dựng tuyến đường 495C (GM 183) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 7, 21/05/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 22/05/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính