Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 05 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 05 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 17/05/2021:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo các Đề án trình Ban Thường vụ một số nội dung khác (GM 141) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Sở KHĐT nghe các đơn vị có liên quan báo cáo (GM 710) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
Thứ 3, 18/05/2021:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử (GM 06) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh (GM 142) Đồng chí Tư PGĐ ; Đồng chí Nga TPQLNS; Đồng chí Thư TPQLG dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 19/05/2021:
Sáng09:30 - ..........
Làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về chuẩn bị công tác bầu cử (GM 07) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 20/05/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 21/05/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 22/05/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 23/05/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính