Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 05 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 05 năm 2020
Thứ 2, 18/05/2020:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị Ban Giám đốc sở nghe các phòng chuyên môn báo cáo công tác chuẩn bị để làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ. (Ban Giám đốc sở ; Các đồng chí Nga Trưởng phòng QLNS; Đồng chí Thư trưởng phòng QLG, Đồng chí Hoan Chánh Thanh tra sở và Đồng chí Hương Phó phòng TCĐT, Đồng chí Tuyết Phó phòng TCĐT dự hội nghị)
Phòng họp tầng 5 sở Tài chính
Chiều16:00 - ..........
Dự lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Cát Tường (CV 1397) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự
Khu Lưu niệm Cát tường Xã An Mỹ huyện Bình lục
Thứ 3, 19/05/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (GM 957) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng 407 tầng 4 Sở Tài chính
08:00 - ..........
Hội nghị tập huấn quy trình ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ, cách thức xử lý (GM 427) Đồng chí Hoàng Văn phòng sở dự hội nghị
Hội trường tầng 4 Sở TTTT
08:00 - ..........
Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số: 05 - CT/TW (CV 1396) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường Công An tỉnh
Chiều
Thứ 4, 20/05/2020:
Sáng06:30 - ..........
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồn Xá (GM ngày 12/5/2020) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Kiên Chánh Văn phòng đi dự
Hội trường Đảng ủy UBND xã Đồn Xá
08:00 - ..........
Tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng (GM 428) Đồng chí Hoàng Văn phòng sở dự hội nghị
Hội trường tầng 4 Sở TTTT
Chiều
Thứ 5, 21/05/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 22/05/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 23/05/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 24/05/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính