Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 03 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 03 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 15/03/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị báo cáo Đoàn Giám sát của UBTCNS Quốc hội (GM 67) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng QLNS dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
10:00 - ..........
Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (GM 376) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
Chiều
Thứ 3, 16/03/2021:
Sáng07:30 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021; Thành phần Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Đảng ủy dự hội nghị.
Ban Giám đốcPhòng họp tầng 2 Sở Tài chính
08:00 - 10:00
Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của tổ công tác của Thủ tướng (GM 71) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
UBND tỉnhPhòng 320 trụ sở UBND tỉnh
09:00 - ..........
Tổng kết nhiệm kỳ Quốc Hội khóa XIV  (GM 02) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị.
Đoàn ĐB Quốc hộiĐ/c Tạo PGĐ sởTầng 2 khách sạn Hòa Bình
Chiều
Thứ 4, 17/03/2021:
Sáng09:00 - 11:00
Hội nghị công bố Quyết đinh Kiểm toán (GM 68) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Nga TPQLNS; Đồng chí Giang TPTCĐT;; Đồng chí Trượng TPTCHCSN; Đồng chí Doãn TPTCDN dự hội nghị.
UBND tỉnhPhòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - 16:00
Hội nghị nghe tập đoàn FLC báo cáo thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (GM 72) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
UBND tỉnhĐồng chí Tuấn GĐPhòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 18/03/2021:
Sáng08:00 - ..........
Dự kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVIII (GM 23) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Nga TPQLNS dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính (GM 78) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
UBND tỉnhPhòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6, 19/03/2021:
Sáng09:00 - 11:00
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 (GM 75) Các đồng chí trong Ban Giám đốc sở dự hội nghị.
UBND tỉnhHội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy tiếp công dân (CV 131) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Tỉnh ủy Hà NamTrụ sở tiếp công dân
14:00 - 16:00
Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất một số dự án (GM 76) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng QL giá dự hội nghị.
UBND tỉnhPhòng 203 trụ sở UBND tỉnh
16:00 - 17:00
Hội nghị làm việc với Đại sứ Hàn Quốc (GM 73) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
UBND tỉnhPhòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7, 20/03/2021:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị phục vụ đoàn giám sát của UBKTTW (V 134) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Tỉnh ủy Hà NamPhòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều
Chủ nhật, 21/03/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính