Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 12 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 12 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 06/12/2021:
Sáng07:15 - ..........
Triệu tập kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh (CV 126) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị. (Thời gian họp 2,5 ngày)
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định 468/QĐ - TTg (GM 400) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 07/12/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 (GM 401) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 08/12/2021:
Sáng
Chiều14:00 - 16:00
Sở Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể cá nhân Ban Giám đốc sở năm 2021. Thành phần dự hội nghị: Ban Giám đốc ; Ban Chấp hành Đảng ủy; Trưởng phó các đơn vị, phòng chuyên môn; Trưởng các Đoàn thể thuộc sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
16:00 - ..........
Hội nghị kiểm điểm. đánh giá Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính năm 2021 . Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 5, 09/12/2021:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng (CV 159) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị lấy ý kiến các sở ngành liên quan đến các dự án (GM 2631) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
Chiều
Thứ 6, 10/12/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021 (GM 402) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch Covid - 19 (GM 404) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 7, 11/12/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 12/12/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính