Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 02 tháng 11 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 02 tháng 11 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 06/11/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 07/11/2023:
Sáng07:30 - ..........
Dự hội nghị tiếp xúc cử tri.(GM 88):
+ Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị tại Thành phố Phủ Lý.
+ Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị tại Huyện Bình Lục.
Các điểm tiếp xúc cử Tri
Chiều
Thứ 4, 08/11/2023:
Sáng07:30 - ..........
Mời khám sức khoẻ định kỳ năm 2023 (CV 50) Các đồng chí trong Ban Giám đốc sở đi khám.
Khoa nội A Bệnh viện đa khoa tỉnh
07:30 - ..........
Dự hội nghị tiếp xúc cử tri: (GM 88). Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị tại huyện Lý Nhân .
Tại các điểm tiếp xúc cử tri
Chiều15:00 - ..........
Tham dự giám sát Chương Hoá đơn may mắn (GM 162) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng TCDN dự hội nghị.
Hội trường tầng 2 Cục Thuế tỉnh
Thứ 5, 09/11/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 10/11/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 11/11/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 12/11/2023:
Sáng
Chiều​​


Sở Tài chính