Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 10 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 10 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 11/10/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 12/10/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 13/10/2021:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (GM 316) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội thảo trực tuyến do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ; (CV 298) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 14/10/2021:
Sáng07:30 - ..........
Triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX Nhiệm kỳ 2021 - 2026 (CV 104) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị; Phòng QLNS chuẩn bị nội dung.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sở để kiện toàn chức danh Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Tài chính. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 6, 15/10/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị về xử lý ô nhiễm môi trường (GM 323) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm
08:00 - ..........
Hội nghị Ban Giám đốc sở nghe phòng TCHCSN Báo cáo tình hình rà soát việc xây dựng dự toán NSNN năm 2022 theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần Đồng chí Tuấn GĐ sở ; Đồng chí Tư PGĐ sở và toàn thể cán bộ phòng TCHCSN dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm trật tự ATGT (GM 321) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Dự họp trực tuyến đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ - CP (GM 71) Lãnh đạo phòng TCDN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở LĐTBXH
14:00 - ..........
Sở KHĐT tổ chức hội nghị về kế hoạch đầu tư công (GM 2103) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng QLNS; Phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
16:30 - ..........
Sở KHĐT tổ chức hội nghị làm việc với Sở Tài chính (GM 2117) Đồng chí Tư PGĐ sở và TP TCĐT; TPQLNS dự hội nghị
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
Thứ 7, 16/10/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 17/10/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính