Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 10 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 10 năm 2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 12/10/2020:
Sáng
Chiều14:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 (GM 269) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
15:30 - ..........
Hội nghị gặp mặt Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (GM 270) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
Thứ 3, 13/10/2020:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2019 (GM 267) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Trưởng các phòng: QLNS; TCHCSN; TCĐT; QL Giá dự hội nghị.
Phòng họp 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III năm 2020 (GM 268) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng họp trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
Thứ 4, 14/10/2020:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị tổng kết về công tác Quốc phòng địa phương (GM 166) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường tầng 1 nhà A1 UBND Huyện Thanh Liêm
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp HĐND tỉnh (CV 1980) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Nga Trưởng phòng QLNS dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 HĐND tỉnh
Thứ 5, 15/10/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết các Đề án về công tác Quốc phòng Địa phương (GM 172) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Nhà văn hóa trung tâm huyện Bình lục
08:00 - ..........
Tổng kết các Đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015 - 2020 (GM 184) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường 318 Trụ sở UBND Thành phố Phủ lý
Chiều13:30 - ..........
Thông báo thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2020 (CV 23) , Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc sở dự hội nghị.
Hội trường H Trường chính trị tỉnh
Thứ 6, 16/10/2020:
Sáng09:30 - ..........
Hội nghị Sở Tài chính làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Thành phần: Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng: QLNS; TCĐT; QL Giá ; TCDN dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 7, 17/10/2020:
Sáng08:30 - ..........
Dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam; Đồng chí Tuấn Giám đốc sở đi dự.
Hội trường nhà văn hóa trung tâm tỉnh
Chiều
Chủ nhật, 18/10/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính