Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 09 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 09 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 13/09/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Sở KHĐT tổ chức hội nghị nghe nhà đầu tư báo cáo điều chỉnh, bổ sung dự án. (GM 1811) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị..
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
14:00 - ..........
Hội nghị UBND tỉnh nghe các sở ngành báo cáo liên quan đến một số dự án (GM 271) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
16:30 - ..........
Hội nghị Ban Giám đốc sở nghe Phòng TCHCSN báo cáo tình hình thảo luận dự toán NSNN năm 2022. Thành phần : Ban Giám đốc sở; Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên phòng TCHCSN dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 14/09/2021:
Sáng08:00 - ..........
HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với HĐND các huyện, thị xã, thành phố (GM 92) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến XDKH phát triển KTXH và đầu tư công năm 2022 (GM 268) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều13:30 - ..........
Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh (GM 272) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng QLNS dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 15/09/2021:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc cơ quan nội chính (CV 276) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Hội trường tầng 6 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở TNMT báo cáo (GM 273) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (GM 1615) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 2 Sở TNMT
Chiều14:00 - ..........
Lễ công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng (GM 3314) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường nhà H Công an tỉnh
Thứ 5, 16/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 17/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 18/09/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 19/09/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính