Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 08 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 08 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 15/08/2022:
Sáng09:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban tháng 8; Thành phần Ban Giám đốc sở và lãnh đạo các đơn vị phòng chuyên môn thuộc sở dự hội nghị; (Các đơn vị phòng chuyên môn báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm chưa thực hiện ; nêu khó khăn ; các giải pháp thực hiện; Văn phòng sở tổng hợp các nhiệm vụ của các phòng để thực hiện trong tháng 9)
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo kết quả Khu bảo tồn Voọc mông trắng (GM 333) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 3, 16/08/2022:
Sáng07:30 - ..........
Dự khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động (GM 39) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.HOÃN HỌP
Sân vận động Bộ CHQS tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất IGM 334) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
08:00 - ..........
Sở Tài chính làm việc với Đoàn kiểm tra CCHC ; Đồng chí Tư PGĐ sở; Lãnh đạo phòng QLG; TCHCSN và Văn phòng sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 4, 17/08/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của Tỏng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (CV 222) Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ sở đi dự.
Hội trường UBND thành phố phủ lý
08:00 - ..........
Dự hội nghị đối thoại ngày 17/8/2022 (CV 563) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Nhà Văn hoá Thị trấn Ba Sao Kim bảng
Chiều13:30 - ..........
Đi kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện dự án (GM 336) Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự.
Tập trung tại phòng họp 107 Trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo đầu tư dự án ĐT 495 (GM 338) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghi.
Phòng 203 UBND tỉnh
14:00 - ..........
Sở tài chính làm việc với Thanh tra Tỉnh (CV 449) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG; QLNS dự hội nghị
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 5, 18/08/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị làm việc với UBND huyện lạc Thuỷ Hoà bình về công tác GPMB từ Chùa ba Sao đến Chùa Bái Đính (GM 339) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Tại hiện trường dự án
Chiều14:00 - ..........
Đi thực địa nghe Bộ CHQS tỉnh báo cáo Khu vực phòng thủ (GM 41) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Tại Bộ Chỉ huy QS tỉnh
Thứ 6, 19/08/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 20/08/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 21/08/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính