Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 08 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 08 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 09/08/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Sở Tài chính báo cáo dự toán NSNN năm 2022 và Kế hoạch Tài chính ngân sách 3 năm 2022 - 2024 (GM 234) Ban GĐ sở và Phòng QLNS dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 10/08/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 11/08/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 12/08/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị sáp nhập giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập (GM 21) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 3 sở Nội vụ
Chiều
Thứ 6, 13/08/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 14/08/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 15/08/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính