Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 08 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 08 năm 2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 10/08/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 11/08/2020:
Sáng06:00 - ..........
Hội nghị thảo luận dự toán năm 2021 với Bộ Tài chính; Thành phần: Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đ/c Nga, Đ/c Trượng; Đ/c Giang đi dự hội nghị
Bộ Tài chính
08:30 - ..........
Hội nghị của Tỉnh ủy về công tác cán bộ (CV 1465) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra Tỉnh (TB 289) Đồng chí Tạo PGĐ sở chủ trì hội nghị ; Thanh tra Sở tổng hợp báo cáo ; Phòng QLNS; Quản lý giá; TCHCSN dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 4, 12/08/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 13/08/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 14/08/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 15/08/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 16/08/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính