Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 07 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 07 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 12/07/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị Hội khuyến học tỉnh (GM 58) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Tầng 4 UBMTTQ tỉnh
08:00 - ..........
Sở Xây dựng tổ chức hội nghị xin ý kiến các đơn vị (GM 1483) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở Xây dựng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh (GM 204) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
16:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức gặp mặt để đồng chí Phạm Văn Tạo chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh. Thành phần: Ban Giám đốc sở cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động của cơ quan dự.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 13/07/2021:
Sáng07:30 - ..........
Triệu tập kỳ họp HĐND tỉnh (GM 106) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
08:00 - ..........
Sở Tài chính làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (CV 389) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 4, 14/07/2021:
Sáng07:00 - ..........
Hội nghị tiếp xúc cử tri (GM 116) Đồng chí Thư PGĐ sở đi dự.
Tại huyện Lý Nhân
07:00 - ..........
Hội nghị tiếp xúc cử tri (GM 26) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Trụ sở UBND huyện Thị xã Thành phố
07:00 - ..........
Dự hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND (GM 116) Đồng chí Tư PGĐ sở dự
Thành phố phủ lý (Tại xã Liêm Tiết)
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nv 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...(GM205) Anh Tư-PGĐ dự HN
Phòng 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Chiều15:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Ban quản lý dự án các công trình điện Miền bắc (GM 207) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 15/07/2021:
Sáng07:00 - ..........
Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND (GM 116) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Xã Tiên Tân Thành phố Phủ Lý
08:00 - ..........
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (GM 09) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 16/07/2021:
Sáng08:00 - ..........
Dự hội nghị trực tuyến Bộ Tài chính (GM 206) Đồng chí Tư PGĐ sở và trưởng các phòng chuyên môn của sở dự hội nghị.
Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam
Chiều
Thứ 7, 17/07/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 18/07/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính