Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 06 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 06 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 06/06/2022:
Sáng08:00 - ..........
Ban Kinh tế ngân sách làm việc với Sở Tài chính (CV 55) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng QLNS dự.
Phòng họp tầng 4 Trụ sở HĐND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội đồng ND tỉnh làm việc với Sở KHĐT (GM 53) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng QLNS dự.
Phòng họp tầng 4 Trụ sở HĐND tỉnh
Thứ 3, 07/06/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 và 513 của Quân uỷ TW (GM 61) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Bộ TNMT kiểm tra văn bản về đất đai do địa phương ban hành (GM 215) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo danh mục dự án thu hút đầu tư (GM 216) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 4, 08/06/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT (GM 217) Đồng chí Trường Phó Trưởng phòng TCHCSN dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
09:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức các hội nghị về công tác quy hoạch và bổ nhiệm lai cán bộ quản lý cấp phòng (GM 845) Thành phần, thời gian như sau:
1. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1:
- Thành phần: Ban Giám đốc sở.
- Thời gian: 9h - 9h30 ngày 8/6/2022.
2. Hội nghị cán bộ chủ chốt:
- Thành phần: Ban Giám đốc,Trưởng phó các đơn vị phòng chuyên môn của sở; Trưởng các Đoàn thể.
- Thời gian: 9h30 - 10h30 ngày 8/6/2022
3. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.
- Thành phần: Ban Giám đốc; Ban Chấp hành đảng uỷ; Trưởng các đơn vị phòng chuyên môn thuộc sở Trưởng các tổ chức đoàn thể của sở.
- Thời gian: 10h30 - 11h ngày 8/6/2022.
4. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2.
- Thành phần: Ban Giám đốc sở.
- Thời gian: 11h - 11h30 ngày 8/6/2022.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở TTTT báo cáo đề án chuyển đổi số (GM 219) Đồng chí Thư PGĐ sở và đồng chí Hoàng dự
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 5, 09/06/2022:
Sáng09:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán (CV 587) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự.
Trụ sở Ban QL Khu Đại học Nam Cao
Chiều14:00 - ..........
Nghe các đơn vị báo cáo tình hình quyết toán dự án 495B (GM 218) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự.
Phòng 309 Trụ sở UBND tỉnh
15:00 - ..........
Hội nghị thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán (CV 587) Phòng QLNS dự.
Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm
Thứ 6, 10/06/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo quy hoạch và đôn đốc tiến độ một số dự án (GM 222) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
08:30 - ..........
Hội nghị thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán (CV 587) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLGiá dự hội nghị.
Trụ sở Sở Xây dựng
Chiều13:45 - ..........
Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (CV 52) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán (CV 587) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLNS; QL Giá dự hội nghị.
Trụ sở Cục thuế tỉnh Hà Nam
14:00 - ..........
Hội nghị thông qua biên bản kiểm tra về công tác thi hành pháp luật (GM 226) Đồng chí Thư PGĐ sở dự
Phòng 203 Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7, 11/06/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 12/06/2022:
Sáng09:00 - ..........
Dự chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động (GM223) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều


Sở Tài chính