Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 06 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 06 năm 2020
Thứ 2, 08/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Xuân Khê huyện Lý nhân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 (GM 127) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng họp 203 trụ sở UBND tỉnh
09:30 - ..........
Hội nghị làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần: Ban Giám đốc sở; Trưởng các phòng QLNS, TCĐT, QL Giá, TCHCSN; Chánh Văn phòng, và Đồng chí Tuyết Phó trưởng phòng TCĐT dự hội nghị
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hộij nghị Ban TVTU duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân (CV 1415) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3, 09/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị giao ban tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 6; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở báo cáo trước hội nghị theo nội dung Công văn số: 1185/STC - VP ngày 04/6/2020 của Sở Tài chính; Và gửi báo cáo của từng phòng cho Ban Giám đốc sở ) Thành phần dự hội nghị: Ban Giám đốc sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 4, 10/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Dự kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (GM 58) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Dự hội nghị xin ý kiến về tổ chức triển khai đấu giá các ki ốt chợ Hòa Mạc (GM 66) Phòng Quản lý giá dự hội nghị
Hội trường tầng II UBND thị xã Duy Tiên
14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lễ hội Tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 - 2025 (GM 130) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Họp tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội (GM 132) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 11/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị công bố QĐ thanh tra (CV 1177) Đồng chí Tư PGĐ sở và Thanh tra sở dự hội nghị
Đài phát thanh và TH tỉnh Hà Nam
08:00 - ..........
Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI (GM 129) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị làm việc với Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam(GM 131) Đồng chí Tạo PGĐ sở và Phòng quản lý giá dự hội nghị (HỘI NGHỊ CHUYỂN SANG BUỔI CHIỀU 15 giờ ngày 11/6/2020)
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 12/06/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 13/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Dự lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện Bình lục đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba ( Đồng chí Tuấn GĐ sở và Văn phòng sở đi dự)
Nhà văn hóa trung tâm huyện Bình lục
Chiều
Chủ nhật, 14/06/2020:​

Sở Tài chính