Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 05 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 05 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 09/05/2022:
Sáng08:30 - 10:30
Hội nghị các bước công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: ( Bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ : 2020- 2025; 2021- 2026; và quy hoạch nhiệm kỳ: 2025-2030; 2026- 2031) Với lịch cụ thể như sau:
1, Từ 8h30: Hội nghị Ban Giám đốc - Ban Chấp hành Đảng ủy: Thành phần: Ban Giám đốc; Ban Chấp hành đảng ủy dự hội nghị.
2. Từ 9h: Hội nghị cán bộ chủ chốt: Thành phần: Ban Giám đốc - Ban Chấp hành đảng ủy; Lãnh đạo trưởng phó phòng các đơn vị thuộc sở; Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch các huyện thị xã thành phố dự hội nghị.
3. Từ 9h30 Hội nghị Ban Giám đốc - Ban Chấp hành đảng ủy mở rộng: Thành phần: Ban Giám đốc - Ban Chấp hành đảng ủy; Trưởng phòng các đơn vị phòng chuyên môn ; Trưởng các Đoàn thể của sở; Trưởng phòng Tài chính các huyện thị xã thành phố dự hội nghị.
4. Từ 10h30 Hội nghị Ban Giám đốc lần 2: Thành phần: Ban Giám đốc; và Chánh Văn phòng dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo giải quyết khó khăn dự án Thủy lợi (GM 174) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Thông báo lịch giám sát của HĐND tỉnh ; Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Trụ sở làm việc của Sở LĐTBXH
Thứ 3, 10/05/2022:
Sáng08:00 - ..........
Tới xem các trận thi đấu nội dung Futsan SEA Games 31 ; Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự
Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam
09:00 - ..........
Họp kỹ thuật môn Futsal nam Đại hội đông nam Á lần thứ31 (GM 43) Đồng chí Tư PGĐ sở đi dự
Phòng họp Thi Sơn Khách sạn Mường Thanh
Chiều
Thứ 4, 11/05/2022:
Sáng
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo dự án Cụm công nghiệp Kiện Khê I (GM 178) Đồng chí Tuấn GĐ sở ; TPQLNS; TPTCĐT dự hội nghị
Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 5, 12/05/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 13/05/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 14/05/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 15/05/2022:
Sáng
Chiều

Sở Tài chính