Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 05 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 05 năm 2020
Thứ 2, 11/05/2020:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai (GM 108) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
09:00 - ..........
Hội nghị do Bộ CHQS tỉnh Hà Nam chủ trì về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (GM 18) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng TCHCSN dự hội nghị
Trường Cao đẳng y tế tỉnh Hà Nam
Chiều
Thứ 3, 12/05/2020:
Sáng07:30 - ..........
Dự kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh (GM 40) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
07:30 - ..........
Hội nghị thống nhất số liệu quyết toán dự án hoàn thành (GM 911) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng họp 407 sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị lựa chọn phương án kiến trúc khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm (GM 61) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng họp tầng 3 Nhà A1 Trụ sở Huyện Thanh Liêm
Thứ 4, 13/05/2020:
Sáng07:00 - ..........
Đại hội Đảng bộ Phường Quang Trung nhiệm kỳ 2020-2025; (Đồng chí Tư PGĐ sở và Đồng chí Kiên Chánh văn phòng đi tặng hoa chúc mừng)
Hội trường tầng 2 Nhà văn hóa trung tâm tỉnh
07:30 - ..........
Hội nghị thống nhất số liệu quyết toán (GM 910) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng họp 407 Sở Tài chính
Chiều14:30 - ..........
Hội nghị về dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Tài chính (CV 440) Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng: QLNS, TCĐT, Quản lý giá dự hội nghị
Văn phòng UBND tỉnh
Thứ 5, 14/05/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra (CV 902) Đồng chí Tư PGĐ sở và Thanh tra Sở dự hội nghị
Tại UBND huyện Thanh Liêm
08:30 - ..........
Hội nghị thống nhất hiện trạng các cơ sở nhà,đất của Công an tỉnh (GM của Công an tỉnh) Lãnh đạo phòng quản lý giá dự hội nghị
Hội trường tầng 3 nhà 4 tầng Công an tỉnh
Chiều
Thứ 6, 15/05/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 16/05/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 17/05/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính