Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 04 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 04 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 11/04/2022:
Sáng07:00 - ..........
NGHỈ BÙ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH
Chiều
Thứ 3, 12/04/2022:
Sáng09:30 - 10:00
Sở Tài chính tổ chức hội nghị về công tác tổ chức cán bộ : Thành phần: Ban Giám đốc sở và Ban Chấp hành Đảng ủy sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
10:00 - 11:00
Sở Tài chính tổ chức hội nghị về công tác tổ chức cán bộ. Thành phần: Ban Giám đốc Sở; Ban Chấp hành Đảng ủy sở; Trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở và Trưởng các Đoàn thể của Sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
11:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị về công tác tổ chức cán bộ. Thành phần: Ban Giám đốc Sở và Chánh Văn phòng sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp (GM 755) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Tầng 3 Hội trường Ngọc Lũ - Khách sạn Mường Thanh
14:30 - ..........
Đại hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thành phần: Ban Giám đốc Sở ; Trưởng các Đoàn thể và các Hội viên CCB dự Đại hội
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 4, 13/04/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 14/04/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 15/04/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 16/04/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 17/04/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính