Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 04 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 04 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 18/04/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai (GM 140) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
Thứ 3, 19/04/2022:
Sáng
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng (CV 187) Đồng chí Tuấn GĐ Sở dự hội nghị.
Phòng họp Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Thứ 4, 20/04/2022:
Sáng07:30 - ..........
Triệu tập kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (CV 30) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 21/04/2022:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị nói chuyện chuyện chuyên đề (CV 471) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
08:00 - ..........
Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh (CV 16) Ban Giám đốc Sở và Trưởng các phòng: QLNS; TCHCSN; TCĐT; QL Giá ; Chánh Văn Phòng dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 6, 22/04/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 23/04/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 24/04/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính