Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 05 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 05 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 10/05/2021:
Sáng
Chiều13:30 - ..........
Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (GM 03) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường tầng 4 sở Giáo dục Đào tạo
Thứ 3, 11/05/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến 05 năm thực hiện Quyết định 1501 của Thủ tướng (GM 135) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 12/05/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất (GM 136) Đồng chí Tạo PGĐ và phòng QLG dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 13/05/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 14/05/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 15/05/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 16/05/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính