Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 02 tháng 01 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 02 tháng 01 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 09/01/2023:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng (GM 87) Thành phần: Ban Giám đốc sở; Ban Chấp hành Đảng uỷ sở; Bí Thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ sở và toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng dự Đại hội.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 10/01/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (GM 41) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự.
Hội trường tầng 2 Sở TNMT
Chiều
Thứ 4, 11/01/2023:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và đào tạo (GM 12) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở Giáo dục và Đào tạo
Chiều
Thứ 5, 12/01/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết Ngân hàng CSXH năm 2022 (GM 02) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp tầng 4 NHCSXH
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí (GM 11) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6, 13/01/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 14/01/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc (Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023) (GM 13) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Chủ nhật, 15/01/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính