Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 12 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 12 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 05/12/2022:
Sáng07:30 - ..........
Học nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá XIII (CV 70) . Thành phần: Toàn thể cán bộ, Đảng viên của sở đi dự.(Thời gian 2,5 ngày; thứ 2, thứ 3, thứ 4 ngày 05, 06, 07 tháng 12 năm 2022) BAN GIÁM ĐỐC DỰ TẠI NHÀ vĂN HOÁ TRUNG TÂM TỈNH
Hội trường tầng 5 Kho bạc NN tỉnh
Chiều
Thứ 3, 06/12/2022:
Sáng
Chiều16:00 - ..........
UBND tỉnh nghe báo cáo các Đồ án điều chỉnh quy hoạch tại Thị xã Duy Tiên và Thành phố phủ lý (GM 510) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 4, 07/12/2022:
Sáng07:45 - ..........
Nghe Chương trình kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện nghị Quyết TW 6 khoá XIII ; Toàn thể cán bộ Đảng viên của Đảng bộ dự (Tầng 2 Hội trường Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh)
Nhà Văn hoá tỉnh Hà Nam
10:00 - ..........
Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng uỷ và hội nghị đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng (GM 72) Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng uỷ của sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều13:30 - ..........
Họp HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm ; Đồng chí Tuấn GĐ sở dự 2,5 ngày (Từ chiều ngày 7/12 đến ngày 9/12/2022)
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em (GM 865) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 3 nhà A Công an tỉnh
Thứ 5, 08/12/2022:
Sáng08:00 - ..........
Sở KHĐT tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Sở ngành theo đề nghị của các nhà đầu tư (GM 2869) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở KHĐT
08:00 - ..........
Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất (GM 2743) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Công ty TNHH Number One Hà nam
Chiều
Thứ 6, 09/12/2022:
Sáng
Chiều16:00 - ..........
Dự hội nghị giao kế hoạch năm 2023 (GM 512) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở; TPQLNS; TPTCĐT Lãnh đạo phòng TCHCSN; dự hội nghị.
Hội trường trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7, 10/12/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức các hội nghị năm 2022 gồm:
- Hội nghị đánh giá xếp loại công chức; Thành phần: Ban Giám đốc sở và Văn phòng sở dự (Thời gian từ 14h đến 15h30)
- Hội nghị bình xét Thi đua khen thưởng : Thành phần: các đồng chí trong Hội đồng thi đua khen thưởng của sở dự (Thời gian từ 15h30 đến 16h30).
- Hội nghị xét nâng lương cuối năm 2022: Thành phần: Các đồng chí trong Hội đồng xét nâng lương dự. (Thời gian từ 16h30)
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chủ nhật, 11/12/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính