Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 11 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 11 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 01/11/2021:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương (GM 344) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án sử dụng vốn vay ODA (GM 2272) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo đề nghị cấp bổ sung kinh phí (GM 345) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng QLNS dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 02/11/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 03/11/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 04/11/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 05/11/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị đối thoại với Công ty TNHH MTV Hoa Sen (GM 346) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hà Nam
Thứ 7, 06/11/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 07/11/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính