Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 10 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 04/10/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Dự phiên họp ủy ban (GM 303) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 05/10/2021:
Sáng08:00 - ..........
Báo cáo đồ án Quy hoạch Đô thị Kim Bảng (GM 301) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 06/10/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo dự toán NSNN năm 2022 (GM 304) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở; Đồng chí Nga TPQLNS; Đồng chí Ngọc TPTCHCSN; Đồng chí Giang PTP TCHCSN dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 07/10/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 08/10/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo phân bổ NSNN năm 2022 (GM 304) Dồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở; Đồng chí Nga TPQLNS; Đồng chí Ngọc TPTCHCSN; Đồng chí Giang PTP TCHCSN dự hội nghị;
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 7, 09/10/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 10/10/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính