Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 09 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 09 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 06/09/2021:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị triển khai thảo luận dự toán NSNN năm 2022. Thành phần: Ban Giám đốc sở; toàn bộ cán bộ của hai phòng QLNS; TCHCSN và Chánh văn phòng; kế toán Sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 3, 07/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 08/09/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án đầu tư (GM 1716) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Sở Tài chính
Chiều
Thứ 5, 09/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 10/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 11/09/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 12/09/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính