Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 02 tháng 08 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 02 tháng 08 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 07/08/2023:
Sáng


Chiều13:30 - ..........
Mời dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (CV 806) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự

Hội trường UBND tỉnh ; và Phòng 203 UBND tỉnh
13:30 - ..........
Tham dự Hội thảo diễn đàn chuyển đổi số quốc gia (GM 2339) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Hội trường tầng 3 nhà A Công an tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến của Phó Thủ Tướng Chính phủ về Nghị định 44 của Chính phủ (GM 279) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 3, 08/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức các hội nghị về công tác tổ chức cán bộ:
+ Hội nghị thứ nhất: Hội nghị Ban Giám đốc - Ban Chấp hành Đảng uỷ: Thời gian 8 giờ; Thành phần Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Đảng uỷ; Văn phòng Sở và Văn phòng Đảng uỷ dự hội nghị.
+ Hội nghị thứ hai: Hội nghị Ban Giám đốc mở rộng: Thời gian 8 giờ 30 phút: Thành phần: Ban Giám đốc; Ban Chấp hành Đảng uỷ; Trưởng các phòng; Trưởng các đơn vị trực thuộc sở; Trưởng các Đoàn thể của Sở dự hội nghị.
+ Hội nghị thứ ba: Hội Ban Giám đốc lần hai: Sau hội nghị Ban Giám đốc mở rộng. Thành phần: Ban Giám đốc và Chánh Văn phòng sở dự.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều13:45 - ..........
Triệu tập kỳ họp HĐND tỉnh Khoá XIX (CV 93) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
Hội trường UBND tỉnh
Thứ 4, 09/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thu NSNN tỉnh năm 2023 (GM 282) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở ; Đồng chí Nga TPQLNS; Đồng chí Trượng; Đồng chí Hương Lãnh đạo phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 10/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số và Đề án 06 (281) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Hội trường Công an tỉnh Hà nam
08:00 - ..........
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế (GM 280) Đồng chí Thư PGĐ sở dự .
Phòng họp 320 UBND tỉnh
09:00 - ..........
Thông qua dự thảo biên bản Kiểm toán huyện Thanh Liêm; (GM 310)) Đồng chí Tuấn GĐ sở và Đồng chí Nga TPQLNS dự hội nghị.
Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm
Chiều
Thứ 6, 11/08/2023:
Sáng08:00 - ..........
UBND tỉnh nghe các đơn vị báo cáo hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi thu hồi đất (GM 285) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 UBND tỉnh
08:00 - ..........
UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở tài chính báo cáo phương án giá đất (GM287) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 (GM 1282) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Hội trường tầng 4 Bảo hiểm xã hội tỉnh
15:00 - ..........
Hội nghị bốc thăm chia bảng giao lưu thể thao khối thi đua tổng hợp ; Đồng chí Thư PGĐ sở; và lãnh đạo Văn phòng sở dự.
Phòng họp tầng 1 Sở Tài chính
Thứ 7, 12/08/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 13/08/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính