Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 08 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 08 năm 2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 03/08/2020:
Sáng10:00 - ..........
Hội nghị về phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh (GM 194) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 3, 04/08/2020:
Sáng08:00 - ..........
UBND tỉnh nghe các Sở ngành báo cáo tình hình thực hiện dự án (GM 191) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng QL giá dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 05/08/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 06/08/2020:
Sáng
Chiều15:00 - ..........
Hội nghị Sở Xây dựng nghe Công ty TNHH Thu Ngân báo cáo (GM 1612) Đồng chí Tạo PGĐ sở và Phòng QL giá dự hội nghị
Phòng họp tầng 2 Sở Xây dựng
Thứ 6, 07/08/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 08/08/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 09/08/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính