Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 08 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 08 năm 2020
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 17/08/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 18/08/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV 1476) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4, 19/08/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị của UBND tỉnh dự lễ khai trương trực tuyến toàn quốc (GM 207) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Sở TNMT tổ chức hội nghị (GM 1338) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng quản lý giá dự hội nghị
Phòng họp tầng 2 Sở TNMT
Thứ 5, 20/08/2020:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
08:00 - ..........
Họp tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội (GM 209) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 21/08/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị của Ban chỉ đạo 389 tỉnh (GM 211) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng QL giá dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công (GM 212) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 7, 22/08/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 23/08/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính