Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 07 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 07 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 04/07/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương (GM252) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.)
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 3, 05/07/2022:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo tình hình quyết toán dự án đường 495 B (GM 253) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự .
Phòng họp 320 UBND tỉnh
15:30 - ..........
Hội nghị nghe Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao báo cáo (GM 258) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 4, 06/07/2022:
Sáng08:00 - ..........
Dự phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh (GM 255) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự họp cả ngày thứ 4.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc (GM 99) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp tầng 3 Ngân hàng Nhà nước tỉnh
Thứ 5, 07/07/2022:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị nghe Sở KHĐT và các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (GM 259) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2022 (CV 6271) Ban Giám đốc sở; Trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc sở dự hội nghị..
Phòng họp trực tuyến Kho bạc nhà nước tỉnh
Thứ 6, 08/07/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 09/07/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 10/07/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính