Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 07 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 07 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 05/07/2021:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị Ban Giám đốc, Ban CH Đảng ủy về Xây dựng các Nghị quyết trình HĐND tỉnh và xây dựng dự toán 2022; Thành phần Ban GĐ sở ; Ban CH đảng ủy và Trưởng các phòng chuyên môn của sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều
Thứ 3, 06/07/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe UBND huyện kim bảng báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện (GM 194) Đồng chí Thư PGĐ sở ; Phòng QLG; TCĐT dự hội nghị. HOÃN HỌP
Trụ sở UBND huyện Kim bảng
Thứ 4, 07/07/2021:
Sáng07:30 - ..........
Dự phiên họp ủy ban (GM 196) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 08/07/2021:
Sáng07:45 - ..........
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng (CV 106) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều
Thứ 6, 09/07/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 10/07/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 11/07/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính