Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 06 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 06 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 31/05/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Sở KHĐT tổ chức hội nghị đánh giá hồ sơ đang ký thực hiện dự án đầu tư (GM 858) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
14:00 - ..........
Dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam (GM 08) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 01/06/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến về tăng cường phòng chống dịch covid - 19 (GM 155) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo quy hoạch phân khu Khu du lịch Tam chúc (GM 154) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở; Đồng chí Nga TPQLNS; Đồng chí Giang TPTCĐT dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 02/06/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở KHĐT báo cáo Dự thảo Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa, thu hút DN CNC, đóng góp NS lớn (GM 157). Anh Tư - PGĐ dự HN, phòng QLNS chuẩn bị TL tham mưu
Phòng 203 - Trụ sở UBND tỉnh
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị thảo luận Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; Dự thảo CT hành động...(GM156). Đ/c Tuấn - GĐ dự hội nghị
Phòng 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 03/06/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ (GM 924)
1. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (thời gian từ 14h-14h30, thành phần: Ban Giám đốc)
2. Hội nghị cán bộ chủ chốt (thời gian từ 14h30-15h30, thành phần: BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng các đoàn thể)
3. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (thời gian từ 15h30-16h, thành phần: BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở)
4. Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (thời gian từ 16h-16h30, thành phần: Ban Giám đốc)
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 6, 04/06/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến phòng chống thiên tai (GM 160) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 7, 05/06/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 06/06/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính