Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 05 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 05 năm 2020
Thứ 2, 04/05/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường (GM 102) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 05/05/2020:
Sáng07:00 - ..........
Sở Tài chính làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV số 01) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Tư PGĐ sở; Trưởng các phòng: QLNS, TCĐT, TCHCSN, dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
08:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP (GM 754) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị HOÃN HỌP
Tại hội trường tầng 2 VNPT Hà Nam
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Ban Giám đốc sở nghe các phòng báo cáo việc chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh; Thành phần : Ban Giám đốc sở; Trưởng phòng QLNS; Lãnh đạo các phòng: TCHCSN, Quản lý giá công sản dự hội nghị
Phòng họp tầng 5 Sở Tài chính
14:30 - ..........
Hội nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (GM 868) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị
Phòng họp 407 tầng 4 Sở Tài chính
Thứ 4, 06/05/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị của Hội đồng giám định thiệt hại (GM03) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng quản lý giá dự hội nghị
Phòng họp tầng 5 Sở Tài chính
15:00 - ..........
Hội nghị về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 (GM 106) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng họp 203 Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 07/05/2020:
Sáng09:00 - ..........
Hội nghị làm việc với tổ công tác Thanh tra Chính phủ (GM 104) Đồng chí Tuấn GĐ sở; Trưởng các phòng: QLNS, QL giá, TCĐT dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị liên quan đến thực hiện công trình xã hội hóa Sân vận động huyện Thanh Liêm và dự án khu nhà ở tại xã Thanh Hải (GM 103) Đồng chí Tạo PGĐ sở và Phòng QL giá dự hội nghị HOÃN HỌP
Phòng họp 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6, 08/05/2020:
Sáng07:30 - ..........
Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (CV 1388) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị liên quan đến công trình sân vận động và khu nhà ở xã Thanh Hải huyện Thanh Liêm (GM 105) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng quản lý giá dự hội nghị
Phòng họp 203 Trụ sở UBND tỉnh
14:45 - ..........
Sở Tài chính làm việc với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên (Đồng chí Tuấn GĐ sở; Đồng chí Thư Trưởng phòng Quản lý giá dự hội nghị)
Phòng họp tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 7, 09/05/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến Chính phủ (GM 107) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng họp 321 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Chủ nhật, 10/05/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính