Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 03 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 01/03/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị phân bổ và hướng dẫn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (GM 323) Đồng chí Tư PGĐ sở và đồng chí Trường Phó Chánh Văn phòng sở đi dự.
Hội trường tầng 4 UBMTTQ tỉnh
Thứ 3, 02/03/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở TNMT báo cáo những vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất (GM 49) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng QL giá dự hội nghị.
Phòng họp 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 4, 03/03/2021:
Sáng07:30 - ..........
Dự lễ giao nhận quân năm 2021 của tỉnh (CV 421) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự
Phòng khách UBND Thị xã Duy Tiên
08:30 - ..........
Hội nghị khảo sát hiện trạng các STUDIO của Đài (GM 04) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp nhà tròn Đài PTTH tỉnh
Chiều
Thứ 5, 04/03/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 05/03/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 06/03/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 07/03/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính