Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 02 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 02 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 15/02/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 16/02/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 17/02/2021:
Sáng

Chiều
Thứ 5, 18/02/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 19/02/2021:
Sáng08:30 - ..........
Dự hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID - 19 (GM 42) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị.
Trụ sở Viettel Hà Nam
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị về phòng chống dịch covid -19 (GM 43) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7, 20/02/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 21/02/2021:
Sáng
Chiều

Sở Tài chính