Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 01 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 01 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 03/01/2022:
Sáng
Chiều
Thứ 3, 04/01/2022:
Sáng08:00 - ..........
Dự các phiên họp trực tuyến kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV (GM 34) Đồng chí Thư PGĐ sở dự cả sáng và chiều ngày 04/01/2022.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị đánh giá lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp Kim bảng ((GM 02) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở NNPTNT báo cáo dự án Khu bảo tồn Vooc mông trắng (GM 445) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 05/01/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị chuẩn bị cho Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn (GM 187) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND Thị xã Duy Tiên
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương (GM 01) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị (Hội nghị cả sáng và chiều)
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 06/01/2022:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính (VB 14926) Đồng chí Tuấn GĐ sở và đồng chí Nga TPQLNS dự hội nghị.;
Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam
08:00 - ..........
Dự phiên họp trực tuyến Quốc hội (GM 34) Đồng chí Tư PGĐ sở dự cả ngày 06/01/2022.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 07/01/2022:
Sáng08:00 - ..........
Dự phiên họp trực tuyến Quốc hội (GM 34) Đồng chí Thư PGĐ sở dự cả ngày 07/01/2022
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 7, 08/01/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 09/01/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính