Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huy động vốn trái phiếu Chính phủ bám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Huy động vốn trái phiếu Chính phủ bám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác huy động vốn trái phiếu Chính phủ luôn bám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo hiệu quả vay và sử dụng vốn vay theo các chủ trương, chính sách của Đảng và Quốc hội. Trong những tháng cuối năm, KBNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đảm bảo nhu cầu chi trả

9 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu, KBNN đã tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng thấp để duy trì hoạt động thị trường và đảm bảo hiệu quả vay, sử dụng vốn vay của ngân sách trung ương. Tính đến hết tháng 9, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đạt 249.881 tỷ đồng, bằng 62,5% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng), bảo đảm đủ nhu cầu cho chi trả nợ gốc và dành phần còn lại cho chi đầu tư phát triển.

Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,42 năm, phù hợp với mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Thời gian đáo hạn bình quân của danh mục được duy trì ở mức trên 9 năm (9,17 năm), giảm rủi ro đảo nợ của ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Lãi suất phát hành bình quân là 3,36%/năm, giảm 0,12% so với năm 2022 (3,48%), giúp giảm chi phí vay vốn của ngân sách trung ương, phù hợp với quan điểm điều hành chính sách tiền tệ, giữ ổn định mặt bằng lãi suất chung, góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với các kết quả đạt được trong 9 tháng của năm, công tác huy động vốn trái phiếu Chính phủ đã đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, theo đúng yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội.

Tận dụng và sử dụng tối đa các nguồn huy động

Nhiệm vụ huy động vốn trái phiếu Chính phủ từ nay đến cuối năm 2023 còn nhiều thách thức. Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết số 74/2022/QH15, thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện quản lý chặt chẽ việc huy động và quản lý, sử dụng các khoản vốn vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước; thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá kỹ việc phát hành trái phiếu Chính phủ gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, yêu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ gắn với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách trung ương trong khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thường chậm trong những tháng đầu năm và chủ yếu được đẩy nhanh vào thời điểm cuối năm. Trong khi đó, thời điểm cuối năm, các nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ, chủ yếu là các ngân hàng thương mại đẩy mạnh tín dụng, giảm nguồn vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng cao, dẫn đến khả năng không huy động đủ vốn theo kế hoạch hoặc phải huy động vốn với lãi suất cao.

Sáng ngày 23/10, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ VI Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt 51,38% kế hoạch, cao hơn 4,68% so với cùng kỳ, về số tuyệt đối cao hơn khoảng 110 nghìn tỷ đồng. Việc triển khai các dự án lớn, trọng điểm được quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia được tập trung đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện… Trong những tháng cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung khắc phục hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch.

Để đáp ứng đủ nhu cầu chi của ngân sách trung ương bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường trái phiếu Chính phủ, KBNN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn. Đồng thời, bám sát tình hình thu, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và tình hình thị trường để điều hành khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, với lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, góp phần giữ ổn định thị trường. Cùng với đó, sẽ tận dụng tối đa và sử dụng linh hoạt các nguồn tài chính hợp pháp khác để nâng cao hiệu quả vay, sử dụng vốn vay.

 

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 thông qua mức vay của ngân sách trung ương là 621.015 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá kỹ việc phát hành trái phiếu Chính phủ gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 đã được Thủ tướng quyết định, đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2023 cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) là 400.000 tỷ đồng. Số còn lại, Bộ Tài chính huy động linh hoạt từ các nguồn tài chính hợp pháp khác căn cứ nhu cầu vốn thực tế của ngân sách trung ương.

Kim Chung​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính